UDG - Univerzitet Donja Gorica

View as
Sort by
Display per page

Rodžer Koterel: Pravna kultura

Knjiga Rodžera Koterela donosi poseban pristup proučavanju prava u društvu, fokusirajući se na sociološko tumačenje pravnih ideja. Koterel istražuje razvoj veza između pravnih studija i društvene teorije i locira njen pristup u odnosu na sociopravne studije s jedne strane i pravnu filozofiju s druge strane. Predlaže preispitivanje koncepta zakona. Pravo se danas mora posmatrati ne samo kao pravo nacionalne države ili međunarodno pravo koje povezuje nacionalne države, već i kao transnacionalno pravo u mnogim oblicima. Pravni pluralistički pristup nije samo pitanje redefinisanja prava u pravnoj teoriji. Koterel priznaje da autoritet zakona potiče iz mnoštva različitih, ponekad suprotstavljenih, društvenih izvora. Knjiga sugeriše da se društveno okruženje u kojem djeluje pravo takođe mora preispitati. Priroda i granice kulture postaju važni problemi, dok koncept multikulturalizma ukazuje na kulturnu raznolikost populacija i na probleme fragmentacije, ili možda na nove vrste jedinstva društvenog. Teorije globalizacije otvaraju niz pitanja o integritetu društava i o potrebi razumijevanja društvenih mreža i snaga koje se protežu izvan političkih društava nacionalnih država. Kroz niz specifičnih studija, koje su usko povezane i nadovezuju se jedna na drugu, knjiga nastoji da integriše sociologiju prava sa drugim vrstama pravne analize i direktno se bavi aktuelnim pravnim debatama u pravnoj teoriji i uporednom pravu. Naslov originala: Roger Cotterrell, Law, culture & society. prevela s engleskog Kristina Bojanović.
€15.00