OKF – Otvoreni kulturni forum, Cetinje

Otvoreni kulturni forum (OKF) je osnovan 2001. godine u Cetinju. OKF u svom djelovanju ima dva prioriteta: misiju oživljavanja kulturnog života na Cetinju, koje je od kraja XV vijeka do sredine XX vijeka bilo politički, duhovni i kulturni centar Crne Gore, i inteziviranje kulturne saradnje medu piscima, izdavačima, kulturnim publikacijama sa prostora ex- Jugoslavije i šireg balkanskog regiona. Otvoreni kulturni forum realizuje projekte iz nekoliko različitih domena izdavaštva, kulture i društvenog života. Oni najbolje potvrduju postojanje zajedničke potrebe o osvajanju novih prostora za savremenu književnu produkciju i njenu razmjenu u južnoslovenskim zemljama, za izvjesnim formiranjem nove čitalačke publike, potrebu za razmjenom informacija i ideja koje potvrduju vrijednosti multiklturnog ambijenta u Crnoj Gori i integrativne potencijale za ratom desrtruiranu kulturnu komunikaciju u regionu.

View as
Sort by
Display per page